Wigdis Nyheim Andersen er valgt som delegat til Senior Norges landsmøte som representant for direkt tilknyttede medlemmer

Senior Norge har en bestemmelse i sine vedtekter om at også direkt tilknyttede medlemmer skal være representert i Landsmøtet.

Senior Norge har altså invitert direkt tilknyttede medlemmer til å komme med forslag på en sindig senior-person som delegat til neste landsmøte.

Det er kommet ett forslag, Wigdis Nyheim Andersen fra Sørreisa. Hun har telefon 992 04 603 og epostadresse nyheim48@hotmail.com

Valgkomitéen beslutte at det ikke er nødvendig med en avstemning, da det ikke er flere kandidater å velge mellom.

Hennes mandat er å representere direkte-medlemmene på Landsmøtet, og hun vil i god tid på forhånd få tilsendt alle saksdokumenter som skal behandles. Hun har fulle rettigheter, d.v.s. talerett, forslagsrett og stemmerett med 10 stemmer på Landsmøtet.