Varme hender eller frakoblet larm

Det er med både mistro og forferdelse vi hører om sykehjemmet i Vågsøy kommune der personalet hadde koblet fra ledningen til larmknappen for en 91 år gammel dame. Vårt inntrykk er ellers at personalet på sykehjem og omsorgsboliger både er kompetente og har empati med de pasienter som de har ansvar for.

Det som overrasker oss er også de forklaringene som ansvarlig ledelse av eldreomsorgen på stedet har kommet med. Senior Norge har krevd at det skal bygges tilstrekkelig antall sykehjem slik at de som trenger det alltid kan få en plass. I tillegg har vi vært opptatt av at personalet skal ha best mulig faglig bakgrunn for å kunne gi adekvat pleie og omsorg. Nå må vi i tillegg være årvåkne for slurv og unnasluntring som kan bety at eldre ikke får den pleie de har krav på. Dess verre er det ikke første gangen vi er blitt gjort oppmerksom på at personalet ikke reagerer på at eldre larmer når de har behov for hjelp. Å sørge for at personalet følger opp sine plikter og arbeidsoppgaver er et lederansvar. Vi må så sterkt vi kan oppfordre kommunale ledere og ledere på sykehjem og omsorgsboliger til å sørge for at ovennevnte situasjoner aldri oppstår. Det kan være fristende å be pårørende å være årvåkne for deres kjæres ve og vel.