Underregulering og levealdersjustering – debatt i NRK 1

Fremtidens og dagens pensjonister debatterte om pensjoner i debattprogrammet i NRK 1 den 2. mai 2019.

Lederne for AUF og Unge Høyre, fødd omkring 1990, var opptatt av levealdersjusteringen som vil bety at de må jobbe til de er ca. 72 år for å få den samme pensjonen som det gamle systemets pensjonister fikk ved 67 års alder. AUF er opptatt av at ikke alle har mulighet til å stå i arbeid så lenge. Det var tydelig at AUFs leder Ina Libak ser for seg at pensjonssystemet må endres slik at store grupper må unntas fra hovedregelen om levealdersjustering.

Dagens pensjonister var opptatt av underreguleringen. Her var det Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen som talte pensjonistenes sak med Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som motpart. Ved siden av arbeidsministeren var Bård Hoksrud fra FrP og ved siden til Davidsen var Aps nestleder Hadia Tajik.

Arbeidsminister Hauglie forsvarte pensjonsreformens regler om underregulering og advarte mot å endre regimet til en gjennomsnittsberegning mellom pris- og lønnsutvikling. Hun innrømmet at de fire seneste årene har vært negative for pensjonistene, men om vi får bedre tider vil pensjonistene kunne tape dersom vi legger om systemet for underregulering. Tajik fortalte at AP nå er for en underregulering med gjennomsnittet av lønns- og prisutviklingen. Hoksrud pekte på at FrP var det eneste partiet som stemte imot Stoltenbergs pensjonsreform. Han mente at pensjonistene må ha den samme inntektsutviklingen som lønnstakerne.

Debatten ga vel ikke veldig mye nytt, men det er interessant å registrere at Arbeiderpartiet begynner å tvile på pensjonsreformens fortreffelighet.

Senior Norge har hele tiden ment at underreguleringen av pensjonene er urettferdig og må sløyfes. Bør vi før det skjer, som en mellomløsning kreve at en eventuell underregulering skjer slik Pensjonskommisjonen foreslo, med et gjennomsnitt av lønns- og prisutviklingen? Da blir kjøpekraften for pensjonistene ikke negativ med mindre også lønnsmottakere må gå ned i kjøpekraft. På den andre siden kan underreguleringen bli større enn 0,75 prosent dersom det blir skikkelig gode tider.