Stem på en senior!

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335!

Det er vanskelig å komme på valglistene for seniorer og det er enda vanskeligere å komme på «valgbar plass». Våre politiske organer har altså et stort demokratisk underskudd. Det er få personer over 60 år som er valgt inn i bestemmende organer. Det gjelder både i rikspolitikken og i fylkesting og kommunestyrer. Dette må vi gjøre noe med i høstens valg. Det er foreløpig  ikke mulig å stryke kandidater i kommune- og fylkestingsvalg, men man kan gi personstemmer ved å merke de kandidater som man ønsker skal inn i styre og stell.

Finn derfor ut alderen til kandidatene som står på ditt partis lister og stem på en senior!