Seniorhåndboken er gull verd for deg som er senior eller går over i pensjonistenes rekker

Senior Norge gir ut Seniorhåndboken som hjelp for alle seniorer. Den er spesielt verdifull for den som ønsker å forberede seg for pensjonisttilværelsen, men også en nyttig håndbok for alle eldre.

Boken tar opp spørsmål om seniorenes rettigheter når det gjelder velferd, positiv aldring, helse og mestring av sykdommer, juridisk og økonomisk planlegging, seniorboliger og «det gode livet».

Boken utkom like før Seniorsaken ble til Senior Norge.

Boken kan kjøpes i Senior Norges kontorer i Bygdøy Allé 5 eller bestilles over telefon: 22 12 18 90 eller e-post: post@seniornorge.org

Boken koster 100 kroner for medlemmer og 200 kroner for ikke medlemmer. Hvis den må sendes tilkommer frakt.