Senior Norge Skedsmo snart i mål med seniorboligene

Etter flere år med forberedelser og hardt arbeid begynner seniorboligene i Husebyhagens bofelleskap å ta form. Inflytting skjer våren 2020 og allerede nå er oppimot 70 prosent av leilighetene solgt. Ildsjel har vært Solveig Granberg som har tatt idéen om seniorboliger med seg fra Danmark.

Sammen med en dansk arkitekt, Klaus Lange som hadde boliger for eldre som spesialitet, arbeidet Solveig i halvannet år før Seniorsaken Skjetten (nå Senior Norge Skedsmo) i 2008 ble formelt etablert. Fra det tidspunktet er lokallagsstyret involvert og både tidligere styreleder Anna Marie Vereide og nåværende styreleder Håvard Jernskau, sammen med Solveig Granberg, vært intenst opptatt med å få boligene på plass i regi av lokallaget. Da det viste seg at det er vesentlige forskjeller mellom dansk og norsk lovverk og forskrifter angående boligbygging inngikk Senior Norge Skedsmo en avtale med Bori som overtok entreprisen høsten 2015. Bori er både juridisk og økonomisk ansvarlig for prosjektet.

Det skal bygges 87 leiligheter. Det blir to-, tre- og fireroms leiligheter med bruksareal fra 56 til 118 kvm. I tillegg blir det bygget ett stort felleskjøkken og en stor spisesal for felles måltider, selskaper, forsamlinger med foredrag, foreningsvirksomhet o.l. Det blir også bygget to gjesteleiligheter og ett hobbyrom. Parkering blir i kjelleren med heis direkte opp i etasjene.

Skedsmo kommune eide tomten som var regulert til næringsvirksomhet og boligbygging. Kommunen har vært tungt inne i planleggingen av prosjektet. Kommunen satte krav om at alle kjøpere skal ha tilknytning til Skedsmo. Kjøperne må være medlemmer av Senior Norge Skedsmo. Etter kommunesammenslåingen mellom Skedsmo, Fet og Sørum er det bestemt at kommunen skal hete Lillestrøm kommune. Fremtidig navn på Senior Norges lokallag er ennå ikke bestemt.

Nedre aldersgrense for å få kjøpe seg inn i borettslaget er satt til 50 år – det bygges boliger for de over 50!

Det er bare å ta av seg hatten for Senior Norge Skedsmo og ønske lykke til med prosjektet!