Grendehuset Karisveien 1 Skjetten

Senior Norge Skedsmo lokallag – Aktiviteter 2019

Styret i Senior Norge Skedsmo har den glede å informere om medlemsmøter og aktiviteter i 2019.

Medlemsmøtene holdes kl. 12.00–15.00 i Grendehuset i Karisveien 1, 2013 Skjetten.

Medlemsmøter våren 2019

 • Onsdag 06.02. Tema: Frivillighetssentralen i Skedsmo kommune v/Vanja Sortnes
 • Onsdag 13.03. Årsmøte Gratis servering med kaffe/te og snitter! Viktig med påmelding, grunnet servering. Ønsker om forslag til sommertur fra medlemmene.
 • Onsdag 08.05. Tema: Hvor går Senior Norge v/generalsekretær Knut Christian Høvik og BN bank presenterer Senior lån.

Smarttelefon kurs

Det gis tilbud i bruk av Android og Iphone, i april/mai og sept./nov.

Medlemstur til sommeren

På våren planlegges det en sommertur etter medlemmenes ønske om hvor vi skal dra.  Vi benytter privatbiler som fylles opp og drar på tur med kjempehumør «ut i det blå»

Medlemsmøter høsten 2019

 • Onsdag 18.09. Tema: Eldreomsorg i Lillestrøm kommune 2020 v/ Helene Hallingtorp (fra Skedsmo kommune 2019)
 • Onsdag 23.10. Tema: Eldre i trafikken som gående og kjørende, fornyelse av førerkort.
 • Onsdag 04.12. Julemøte med underholdning og hygge. Gratis kaffe og servering. Loddsalg med fine premier.

Vi håper vi ser deg på medlemsmøtene og/eller noen av de andre aktivitetene i 2019. Sett et kryss i kalenderen allerede nå. Velkommen skal dere være!

P.S. Det tas forbehold om endringer.

Styret i Senior Norge Skedsmo

Styremøter vår

 • Onsdag 16.01. hos Bjørg
 • Onsdag 27.02. hos Anna Marie
 • Onsdag 27.03. hos Brit – Konstituere styret etter årsmøtet.
 • Onsdag 24.04. hos Håvard – Planlegge sommertur.
 • Onsdag 12.06. hos Øyvind – Vaffeldag?

Vi planla ikke noe styremøte til høsten, men det skulle vi kanskje gjøre hos A.M. 27.02.

%d