Pensjonistene gikk ned i kjøpekraft også i 2018 – fjerde året på rad.

Pensjonistene blir hengende etter i samfunnets velstandsutvikling. 2018 var det fjerde året på rad at pensjonistene gikk ned i kjøpekraft.
Teknisk beregningsutvalg leverte i uken sin foreløpige rapport som vil ligge som grunnlag for vårens tariffoppgjør. Der viste det seg at den gjennomsnittlige reallønnsveksten for lønnstakere har vært 0,3 prosent i 2018. På grunn av underreguleringen av pensjonene med 0,75 prosent har altså kjøpekraften for pensjonistene gått ned også i 2018. Det er fjerde året på rad som pensjonistene har fått negativ utvikling av kjøpekraften. Pensjonistorganisasjonene har, i påvente av at underreguleringen skal fjernes, gått inn for at man går over til det opprinnelige forslaget til underregulering som Pensjonskommisjonen foreslo, d.v.s. at man underregulerer med halvparten av forskjellen mellom pris- og lønnsvekst. Da ville pensjonistene aldri gå ned i kjøpekraft selv om de vil har dårligere utvikling av kjøpekraft enn lønnstakerne. Myndighetene har ennå ikke imøtekommet oss.