Årets Hederssenior 2019 er Olav Thon

I dag feires FNs Internasjonale Eldredagen over hele verden. I Oslo markeres dagen ved at det arrangeres en festforestilling i Rådhuset der 1000 eldre er invitert. Tradisjonen tro kåres også Senior Norges Hederssenior i forbindelse med feiringen i Rådhuset.

Da generalsekretær Knut Chr. Høvik i Senior Norge holdt sin tale til Olav Thon sa han blant annet:

– Da Senior Norge skulle velge ut Årets Hederssenior så var det naturlig å se etter er person som gjør mytene om eldre i yrkeslivet til skamme, og som gjennom sitt virke viser at seniorene er en stor og viktig ressurs som samfunnet har behov for – i politikk, frivillig sektor og i næringsliv. Og da var det ikke vanskelelig å finne denne personen. Senior Norge har derfor gleden av å kunne utnevne den legendariske Olav Thon til Hederssenior for 2019.

Thon ble født i 1923 og går nå i sitt 97’ ende år. For noen måneder siden giftet han seg også med sin utvalgte, Sissel Berdal Haga,; hvilket i seg selv også viser at det mye livsgnist i de eldre ved bl.a. annet å finne kjærligheten i godt voksen alder. Gjennom en menneskealder har Olav Thon på en prisverdig måte bygget opp en næringsvirksomhet helt fra bunnen av til i dag å være en av Norges store og mangslungne næringsgrupperinger – THON GRUPPEN – bestående av eiendommer, hoteller og restauranter, varehandel m.m.

– Eiendomskongen er fortsatt på kontoret fra morgen til kveld, fatter komplekse beslutninger og ikke minst skaper verdier. Hans plan har vært å jobbe til han blir hundre – men han åpner nå visstnok for «å bli pensjonist». Nylig uttalte han: «Jeg har som mål om at jeg skal fullføre året»; og da mente han kanskje 2019 – eller hvem vet?

Olav Thon er et glitrende eksempel på at seniorer er en ressurs i norsk næringsliv. Han viser at den som vil og har evne til å stå i arbeid, vil kunne lykkes tross alder. Han setter aldersgrensene til side og således viser oss at alderen ikke er noen begrensning. Olav Thon har overført store deler av sitt skaperverk til en stiftelse som bidrar økonomisk til mange viktige samfunnsnyttige formål – også til eldre. Dette viser hans fremsynthet om at næringslivet er en viktig samarbeidspartner som ved å ta samfunnsansvar på alvor bidrar til å utvikle velferdsstaten Norge slik at også neste generasjoner kan nytte godt av det som dagens eldre har byget opp.

Olav Thon har gjennom et helt liv funnet krefter og inspirasjon i naturen. Han har bl.a. annet vandret Hallingskarvet på langs i godt voksen og høy alder, og han har trålet den norske fjellheimen på kryss og tvers.

Det er derfor hyggelig å kunne overrekke deg Olav et bilde som symboliserer nettopp der hvor du har hentet dine krefter og din inspirasjon fra. Bildet er fra kunstneren Randi Smedsgaard som er her i dag, sa Høvik, og overrakte blomster, bilde og diplom til den spreke 97-årigen.

Det var underholdning ved Elisabeth Andreassen, Sporveismusikkens orkester, Barrat Due musikkinstitutt og festtale ved Trude Drevland som er leder for Råd for aldersvennlig Norge.

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl ønsket velkommen, og konferansier var Jan Øyvind Helgesen.

Tema for den internasjonale dagen for eldre for 2019 er knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 10, som omfatter å redusere ulikheter både i og mellom land.