Lurt å forhåndsstemme!

Av Agnete Tjærandsen

Ved tidligere valg har vi sett, at det er lurt å avgi forhåndsstemme. Det kan alltid komme noe i veien den aktuelle valgdagen. Forhåndsstemmene blir talt opp først og det viser seg, at de ofte gir et troverdig bilde av utfallet av valget.

Ved dette valget i september kan du allerede fra den 12. August avgi din stemme i din kommune, eller i den kommune, du befinner deg i hvor som helst i landet. Men – det er viktig å huske på, at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du IKKE stemme på nytt på valgdagen!

Det er kommunene som avgjør, hvor forhåndsstemmer kan avgis, så du må undersøke det, der du bor eller oppholder deg. Hvis du forhåndsstemmer i en fremmed kommune får du utlevert en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partiers navne. Denne seddel inneholder ikke kandidatnavn, så det er ikke mulig å avgi personlig stemme. Men hvis du har med deg egne lister fra din kommune med navnet, kan du bruke dem, dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen.

Deretter skal du få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt.  Og husk at uansett hvor du stemmer, må du ha med deg legitimasjon. Førerkort eller bankkort er godkjent som legitimasjon.

Uansett hvilket parti du stemmer på – det er en borgerrett og en borgerplikt å stemme. Hvis du ikke stemmer går du glipp av en mulighet til å være med og bestemme den politiske retning i landet eller til å

STEMME INN EN SENIOR i kommunestyret eller fylkestinget !