Lønnsforhandlingene for frontfagene i boks. Hva betyr det for pensjonene?

Staten har innkalt til drøftingsmøte den 21. mai 2019 om regulering av pensjonene. Da blir det klart hvor mye pensjonene fra folketrygd og offentlige pensjonskasser blir justert fra 1. mai 2019.

Oppgjøret i privat sektor for de så kalte frontfagene fikk en ramme på 3,2 prosent. Det oppgjøret er normalt retningsgivende for de øvrige lønnsforhandlingene. Regjeringen regner med en inflasjon på 2,4 prosent. Det betyr at lønnstakerne får en liten oppgang i kjøpekraft i 2019. Med dagens reguleringsregime for offentlige pensjoner vil pensjonistene trolig stå igjen uten noen oppgang i kjøpekraft også i år. Dette skyldes at pensjonene først oppjusteres på nivå med lønnsøkningen og deretter reguleres ned med 0,75 prosent. I verste tilfelle blir det igjen nedgang i realinntekt. Blir det slik er det det femte året på rad.

Senior Norge og de øvrige pensjonistorganisasjonene står samlet om å kreve at uderreguleringen skal fjernes, eller i det minste at staten skal gå over til å bruke den metode som Pensjonskommisjonen anbefalte. Den forslo at pensjonen skulle reguleres ned med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst. Hvis man går over til en slik modell innebærer det at også pensjonistene vil få en svak oppgang i kjøpekraft, selv om vi får noe mindre enn  lønnstakerne. For årets regulering ville det kunne bety at underreguleringen skjedde med 0,4 prosentenheter isteden for med 0,75 prosent. I møte med arbeids- og sosialministeren 1. april 2019 gikk alle organisasjonene sterkt inn for en endring av ordningen for regulering av pensjonene alle rede i år. Vi venter spent på å se om Regjeringen imøtekommer oss på dette punkt.