Ikke glem å fornye ditt førerkort!

Fra juni 2019 er reglene for fornyelse av førerkort endret slik at man normalt ikke trenger å ha legeattest for å kunne kjøre vanlig personbil før man er 80 år. Førerkort med utgang før man fyller 80 må likevel fornyes, selvom man ikke lengre trenger legeattest.

Hvis det ikke var helsemessige grunner som krevet kortere periode for å fornye førerkortet fikk man, ved 75 års alder, tre års virketid før man skulle gjenta prosedyren.. Hvis førerkortets gyldighet går ut før man fyller 80 år må det altså fornyes. Det skjer ved fremmøte i Vegvesenets stasjon og man skal da ha med seg sitt førerkort samt annen gyldig legitimasjon, f.eks. pass. Les mer om dette på www.vegvesen.no