Hvorfor velge Senior Norge

Senior Norge og Pensjonistforbundet arbeider begge med de samme type saker – sikre eldre en verdig og god alderdom, gode økonomiske vilkår, frihet fra aldersdiskriminering og god eldreomsorg.
Vi får ofte spørsmål om hvorfor velge Senior Norge. På noen punkter skiller Senior Norge seg fra Pensjonistforbundet.

Senior Norge er partipolitisk uavhengig og uten koblinger til politiske partier eller fagorganisasjonene!

Senior Norge, tidligere Seniorsaken ble stiftet 2002 av noen ildsjeler med Rolv Wesenlund i spissen. Organisasjonen var fra første stund partipolitisk uavhengig og hadde heller ikke noen faste relasjoner til fagbevegelsen eller andre organisasjoner.

Norsk Pensjonistforbund ble stiftet i Moss i 1951. Organisasjonen hadde sitt utspring fra arbeiderbevegelsen og hadde nær kontakt med Landsorganisasjonen. Dette samarbeidet er fortsatt helt frem til nå. Det innebærer at enkelte fagforbund melder inn sine pensjonerte medlemmer kollektivt i Pensjonistforbundet mot at Fagforbundet får innflytelse i styrende organer i Pensjonistforbundet.

Vi i Senior Norge ønsker ikke denne type bindinger enten det dreier seg om politiske partier eller fagorganisasjoner. Vi ønsker å stå fri til å påvirke myndighetene til fordel for medlemmene.

Seniorer skal ha frihet til å velge!

Senior Norge ønsker at også eldre mennesker skal ha valgfrihet. Det innebærer at kvalitet i eldreomsorg er det helt sentrale for oss, ikke hvem som leverer tjenestene.

Det betyr også at folk, som er skikket til det, skal kunne stå så lenge de selv ønsker i sine stillinger og tjene opp pensjon til de i alle fall er 75 år som er pensjonssystemets grense.

Lovbestemt regulering av pensjonene!

Senior Norge er for en lovbestemt regulering av pensjonene. Det innebærer ikke at Senior Norge er enig i nåværende regler for underregulering av pensjonene. Pensjonistforbundet ønsker på sin side å ha forhandlingsrett og ønsker dermed å kunne omfordele godene mellom de ulike gruppene.

Senior Norge ønsker også at de med lavest pensjon skal få bedret sine kår, men vi mener at det må skje gjennom budsjettvedtak i Stortinget og finansieres av samfunnet slik nåværende regjering og storting har gjort i 2016 og 2017, og ikke gjennom en omfordeling der andre pensjonister skal bære hele kostnadene for å heve nivået for minstepensjonistene.

Det enkelte medlem i fokus!

Senior Norge setter det enkelte medlem i fokus. Gjennom vår SOS-telefon kan medlemmene legge fram sine konkrete problemer, og Senior Norge forsøker alltid å støtte og hjelpe. Det enkelte medlem har også gjennom vår juridiske rådgivning krav på en times gratis individuell hjelp for å sette opp testamenter, fremtidsfullmakter o.l. Ved mer omfattende konsultasjoner og støtte betaler medlemmet honorar som tilsvarer satsene for Fri rettshjelp.