Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere ved å heve aldersgrensen for å få helseattest fra 75 til 80 år, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I tillegg til at aldersgrensen blir hevet til 80 år varsler Regjeringen at eldre skal få fornyet førerkortet for treårs-perioder. Dessuten skal det innskjerpes at den kognitive testen bare skal brukes når legen mistenker at søkeren ikke er helt frisk.

Senior Norge ser frem til å få de nye forskriftene på høring.