ER DU INTERESSERT I Å JOBBE MED MEDLEMSSERVICE VED VÅRT OSLO-KONTOR?

 

Bakgrunn

Senior Norge har inngått avtale med Max Marketing Gruppen AS (MMG) om rekruttering av medlemmer. Senior Norge etablerer nå en gruppe på inntil 4-5 personer som skal følge opp våre medlemmer. Dette fordi det er viktig at medlemmene forblir i Senior Norge. Skal det skje må medlemmene føle tilhørighet til oss som foretrukket organisasjon. Vi må sette våre medlemmer i fokus, holde løpende kontakt med dem og orientere om hva vi arbeider med, hvilke resultater vi oppnår eldre-politisk, og hva som er våre medlemsfordeler. Kort sagt; hva våre medlemmer får ut av medlemskapet i Senior Norge.

 

Hva vi ønsker oss av deltagere til gruppen

Vi søker etter personer, gjerne som allerede er medlemmer i Senior Norge, som kan tenke seg å jobbe 2-3 dager i uken ved vårt Oslo-kontor i Bygdøy Alle 5 med medlemsservice. Arbeidet vil foregå pr. telefon og via annen form for kommunikasjon.

Vi tror du bør bo i Oslo-området eller i nært omland, slik at det ikke byr på for mye tid å måtte reise til/fra kontoret. Vi tenker at gruppen starter sitt arbeid kl. 10:00 og holder på til kl. 14:00. Vi er fleksible mht. dager som passer, ferier og andre aktiviteter du måtte ha. Du vil jobbe i et team av engasjerte kollegaer. Du vil også samarbeide med øvrige ansatte og frivillige ved Oslo-kontoret; herunder også våre sentrale ressursgrupper for Jus/Økonomi og Helse/Omsorg. En teamleder vil lede arbeidet med medlemsservicen. Etter hvert vil du også få kontakt med våre lokallag som utfører lokal medlemsservice overfor de medlemmer som sogner inn under det respektive lokallaget. Gruppen blir også invitert til våre ledermøter og årlige landsmøte (generalforsamlingen), hvor du får kontakt med vårt sentralstyre, sentraladministrasjonen, lokallagsledere og andre.

Vi vil tilby timelønn for arbeidet, ordnede kontorforhold, fri lunch og et godt sosialt arbeidsmiljø.

Du bør like å jobbe med mennesker og identifisere deg med Senior Norge – dvs. hva vi er, står for og arbeider med. Gjennom arbeidet vil du sikkert også få hører hva medlemmene er fornøyd med, kanskje ikke så fornøyd med og ev. forslag de måtte komme med underveis.

Hva arbeidet vil bestå av

Gruppen vil få en grundig innføring i Senior Norges formål og planer, organisasjonen, vårt eldre-politiske arbeid, våre medlemsfordeler, samarbeidspartnere, og hva medlemmene får ut av medlemskapet.

Her er noen av oppgavene og hvordan de henger sammen med medlemskapets tidsforløp:

  1. Medlemsrekruttering foretas av MMG som deretter «overlater» de rekrutterte medlemmene til Senior Norge v/medlemsservice-gruppen.
  2. Medlemsservice-gruppens oppgaver:
  • Umiddelbart etter at MMG har rekruttert skal vi sende ut et velkomstbrev til hvert medlem gjerne fulgt opp av en personlig telefonsamtale. Vi definerer brevets innhold og hva den personlige telefonsamtalen bør inneholde.
  • Faktura sendes til medlemmene fra Zubarus (firmaet som drifter medlemssystemet), og medlemmene betaler kontingenten for ett år ad gangen.
  • Hvert medlem skal deretter kontaktes f.eks. 3-4 ganger i løpet av kontingentåret skriftlig og/eller ved personlig telefonsamtale. Innholdet av denne kontakten utarbeides av oss og vil omfatte bl.a. uke-brev, månedsbrev, andre publikasjoner, informasjon om tids- begrensede kampanjer/tiltak og resultater som Senior Norge oppnår. Ved runde år (dvs. fra fylte 65 år og ved hvert 5. år deretter) tenker vi å sende ut en blomst eller en annen påskjønnelse til vedkommende medlem.
  • En viktig oppfølgingssamtale via telefon vil måtte gjøres rett for neste kontingentforfall for å sikre at medlemmet fornyer for et nytt år. Innholdet av denne samtalen spesifiseres også av oss.

Deretter fortsetter medlemsservicen for nytt kontingentår.

Er du interessert i å bli en del av dette teamet, ta snarlig kontakt med vår generalsekretær Knut Chr. Høvik, tlf. 911 66 558, eller vi mail til knut.chr.hovik@seniornorge.org, eller «dropp innom» vårt kontor i Bygdøy Allé 5 (lokalisert like ved Solli Plass i Oslo). Vårt kontor er åpent hver dag fra mandag til og med torsdag fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Utenom disse tider er det fint om du ringer Knut Chr. før du ev. kommer innom.

Vi gleder oss til å høre fra deg!