Eldre og reiseforsikringer

Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi har foretatt en gjennomgang av ulike forsikringsselskapers vilkår for eldre som er på reise.

Uoversiktlige forsikringsvilkår

Dessverre er det ikke mulig for oss å sette opp en konkret oversikt over de ulike selskapenes vilkår, og å holde en slik oversikt oppdatert til enhver tid. Vi oppfordrer derfor alle som skal ut på reiser å sjekke vilkårene.

Helsetrygdkort

Ved reiser i EU/EØS eller i Sveits er det viktig å ha med seg et gyldig europeisk helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits. Det er likevel visse begrensninger på hvilken hjelp du får ved å vise frem helsetrygdkortet. Det er derfor klokt å ha en reiseforsikring i tillegg. Europeisk helsetrygdkort bestiller du på den offentlige helseportalen www.helsenorge.no, hvor du også finner mer informasjon om dette nyttige kortet.

Kortet gjelder i tre år forutsatt at du er medlem av folketrygden.

Reiseforsikring for personer over 75 år

Noen selskaper tegner ikke nye reiseforsikringer for personer over 75 år, men de som har forsikring fra før kan beholde dem også etter fylte 75 år.

Hjemtransport

Ved reiser utenfor EØS-området bør man sjekke hvilke regler som gjelder ved nødvendig hjemtransport, f.eks. med ambulansefly. Disse transportene kan beløpe seg til hundre tusener av kroner. Likeså bør man sjekke om ledsagers oppholdsutgifter dekkes ved sykdom som gjør det nødvendig å oppholde seg på sykehus over tid.

Begrenset utbetaling ved dødsfall for de over 70 år

De fleste forsikringsselskaper har begrensninger for utbetalinger ved dødsfall for personer over en bestemt alder, f.eks. 70 år.