Demokratisk underskudd – stem inn en senior i folkevalgte organer

Senior Norges landsmøte vedtok enstemmig en resolusjon om å øke antallet eldre i folkevalgte organer. Dette var resolusjon nummer tre og den har følgende ordlyd:

NORGE TRENGER FLERE ELDRE INN I FOLKEVALGTE ORGANER

Landsmøtet i Senior Norge er sterkt bekymret for den underrepresentasjon eldre har i våre folkevalgte organer. Norge har i underkant av en million mennesker over 60 år. Disse er kraftig underrepresentert både på Stortinget, i fylkestingene og kommunestyrene. Senior Norge har ved flere valg oppfordret de politiske partiene til at de gjennom sine nominasjonsprosesser bidrar til å endre denne situasjonen. Det har skjedd usedvanlig lite fra partienes side for å endre den demokratiske utfordringen som det er at en stor befolkningsgruppe er så lite representert i våre folkevalgte organer.

Eldre velgere er flinkere til å bruke stemmeretten sin enn de yngre. Det gir stor innflytelse dersom de eldre bruker sine muligheter. Senior Norge vil derfor oppfordre alle velgere og spesielt de eldre om å kumulere en eller flere eldre kandidater. Senior Norge mener vi trenger flere eldre politikere som vet hvor «skoen trykker» og som har livserfaring og dermed er i stand til å foreta de rettferdige prioriteringene. Kampanjen «stem på en senior» vil bli lansert i begynnelsen av august 2019 og vil være en landsomfattende aksjon.

Her må vi alle bidra slik at vi får flere eldre inn i kommunestyrer og fylkesting!