Defekt radar i Lillestrøm kommune?

Ingen steder i Lillestrøm kommune har sykehjemsplasser å miste!

Av Anna Marie Vereide, styremedlem Senior Norge Skedsmo.

Vi som bor i snart påtrappende Lillestrøm kommune har i lang tid vært alvorlig bekymret for forslaget om nedleggelse av Sørum sykehjem – og hele omrokkeringen av deres skolesystem – og bebudelsen om nedleggelse av legevakta! Vi kunne aldri tro at det ville bli effektuert.

I dag skvetter vi stadig høyere i stolen: denne tilstanden rammer ikke ”bare” regionen Sørum, nå er det full spredning!

Her har faktisk Sørum en fordel hva prosedyre angår: de er varslet og kan trolig lese i budsjettforslaget om hvilke tiltak de kan vente seg – og forstå det de leser.

Noe mer rotete er det i regionen Skedsmo i Lillestrøm kommune.

Her foreligger nå forslag fra rådmannen om å nedlegge Dag- og aktivitetstilbudet på Åråsen bo- og behandlingshjem på Kjeller. Brukerne av stedets dagtilbud er mange. Dette er en sårbar gruppe der flere av dem har demens i utvikling på variert stadium.

Etter det jeg forstår skal disse brukerne flyttes over til Pålsetunet med de ulempene det medfører.

Syke – og helsepersonell som jobber med dette tilbudet har ikke fått beskjed og de vet ikke hvorvidt de regnes med i forflyttingen eller om de står uten jobb.

Politikerne ble ikke informert om dette fordi de sitter med ansvaret for godkjenning av budsjettet for neste periode. Det sies at beløpet som skal til for å opprettholde dagtilbudet på sitt nåværende sted er kr 300 000. Kan det rettferdiggjøre en slik omkalfatring av dagen for disse menneskene? De må hentes hver og en med drosje. Hvor stor blir egentlig gevinsten for kommunen?

Nyheten smatt lett under radaren.

Men jungeltelegrafen var i full beredskap!

Lørdag 23. november sprang bomben. Budsjettforslaget vil måtte settes opp så diffust at det vil villede og forvirre mer enn det vil oppklare.

Det fremtvinger mange spørsmål som må klarlegges først!

Ingen kan signere eller gå god for et budsjett de ikke forstår!

Hvorfor oppstår en slik økonomisk krise? Hvor ligger ansvaret for det kaoset som ligger på kommunens dørmatte?

Det er rådmannens forslag vi snakker om, men hvorfor har hun sett seg nødt til å håndtere den økonomiske delen av kommunestyringen på denne demokratisk umulige måten?

Staten: Hva slags regjering har vi, som presser kommunene i denne negative posisjon?

Kommunen: Dreiningsskruen er vridd to hakk for mye, gjengene glipper.

Publisert i Romerike Blad 28. november 2019

Svar fra politiker Anita Borgvang FrP