De som er født i 1957 må jobbe ett år og åtte måneder lengre for å kompensere for levealderjusteringen

NAV har fastsatt forholdstall for årskull som er født 1957. For å få samme pensjon som de ville ha fått ved 67 års alder etter gammel ordning, må de arbeide i ett år og åtte måneder lengre.  For de som er 67 år i 2019 holder det med å arbeide 10 måneder lengre. Du finne tallene på NAVs hjemmeside.