Aktive seniorer som samfunnets ressurser

Et stort antall ressurssterke seniorer gjør en formidabel innsats som frivillige. Statens Seniorråd gjorde en undersøkelse for et par år siden som viste at eldre utførte frivillig arbeid for ca. 25 milliarder kroner per år. Da inkluderte man ikke all den frivillige innsats som eldre gjør for personer som de har nære relasjoner til.

I Senior Norge har vi gode eksempler på ønsket om å bidra til en samfunnsnyttig innsats.

Brit Fløistad (til venstre på bildet) er jurist og tidligere leder av Stortingets utredningseksjon. Som pensjonist jobber hun som frivillig i Kreftforeningens rettshjelp, en tjeneste som bistår pasienter og pårørende i ulike juridiske spørsmål som trygdeordninger/NAV, pasientskadeerstatning, arv/testament, forsikring, arbeidsliv. I tillegg er hun aktiv i Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi.

Elisabeth Steenstrup (til høyre på bildet) er også pensjonert jurist med lang fartstid i privat og offentlig virksomhet. Nå er hun frivillig rådgiver i Røa Seniorsenter der hun hjelper eldre med forefallende juridiske spørsmål. Det kan dreie seg om enkle fremtidsfullmakter, testamenter eller omfattende saker som økonomisk utroskap mot eldre i en vanskelig situasjon. Elisabeth Steenstrup er også medlem av Ressursgruppen for jus og økonomi.

Senior Norge har tilbud om juridisk rådgivning som dekkes av flere pensjonerte advokater. Den første konsultasjonen er gratis for medlemmer og dekkes på frivillig vei av advokatene.

Generelt har vi utallige seniorer som gjør en stor frivillig innsats både sentralt i organisasjonen og lokalt. Våre seniorer er virkelig en samfunnsressurs!