50 års kamp for eldres rett til arbeid

Av Agnete Tjærandsen

Senter for Seniorpolitikk feirer i år sitt 50-års jubileum og kan se tilbake på mange års kamp for å bidra til at flere kan fortsette lenger i arbeidslivet. De har i disse årene utarbeidet mange forskningsrapporter, som alle inneholder fakta om seniorer i arbeidslivet. Arbeidet i Senter for Seniorpolitikk er forankret i trepartssamarbeidet og i styret sitter NHO og LO, samt arbeidslivs organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Det er arbeids- og sosialdepartementet som finansierer senteret.

Sentralt i senterets arbeide står kampen mot aldersdiskriminering. Både den som forekommer innenfor og utenfor arbeidslivet. Forskjellsbehandling på grunn av alder er forbudt ifølge arbeidsmiljøloven, enten det gjelder gamle eller unge. Likevel er det mange forskjellige bestemmelser, som er aldersdiskriminerende.  For den som jobber etter 67 år er det begrenset syketrygd til 60 dager, inntil du er 70 år. Deretter er det INGEN syketrygd!

Eldre fiskere får inndratt fangstkvoter –

Inndragning av støtte til eldre bønder –

Begrensninger i stipend og støtte til eldre forskere –

Disse eksempler på diskriminering er lovfestet. Like utbredt er kanskje de som ikke er hverken lovfestet eller finnes på trykk. De som mere er holdningsbetinget og derfor vanskeligere å bekjempe – at arbeidssøkere over 50 år stort sett er uønsket – at det er begrensninger for opplæring for eldre arbeidstakere – at det er press mot eldre arbeidstakere i en nedbemanningssituasjon –

Diskrimineringen kan også ligge innebygd i grunnleggende oppfatninger om aldring. Forskjellsbehandlingen kan betraktes som så naturlig og rimelig, at det ikke oppfattes som diskriminering. I tillegg kommer de eldres egen oppfatning av alder – Nei, det er jeg nok for gammel til!

Vi gamle har et stort ansvar selv for de holdninger, som ligger til grunn for aldersdiskrimineringen.

Listen over aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet er så lang, at det er en hel artikkel for seg selv – her et lite utplukk:

Aldersgrense for reiseforsikring –

Aldersgrense for å bli meddommer –

Aldersgrense på 67 for brukerstyrt personlig assistanse BPA –

Det ligger i vår – samfunnets – oppfatning av aldring, at vi bliver svekket, både i kropp og sinn – vi husker dårlig – vi hører dårlig – vi går dårlig – Dessverre ser det ut til, at de antakelser som mange har om eldre generelt, er preget av overdrivelser om de negative sider ved aldring. Det som gjelder for de mest skrøpelige  eldre, har en tendens til å farge synet vi har på eldre generelt.

Det er IKKE slik! Nyeste undersøkelser viser at det kun er 12 prosent av de eldre som trenger omsorg. Resten er oppegående, friske, arbeidsdugelige mennesker. Det er disse Senter for Seniorpolitikk har slåss for de siste 50 årene. Det er disse som gjerne vil være med i arbeidslivet – det er disse som fremover kan bli en ressurs i Norges arbeidsstokk!

Senior Norge har kampen mot aldersdiskriminering som en av sine aller viktigste saker! Bli medlem du og!

Agnete Tjærandsen

86 år gammel skribent