Flere hundre demente blir borte

Norsk Folkehjelp melder om flere hundre leteaksjoner årlig etter mennesker med demens som blir meldt savnet. Senior Norge er bekymret for Kommune-Norges manglende tempo i arbeidet med å få på plass livreddende teknologi. Heldigvis blir nesten alle funnet i live.

 

I Regjeringens plan for omsorg 2015-20 er velferdsteknologi et viktig punkt.

I planen står det at det skal være GPS-systemer i kommunenes omsorgstjenester innen neste år. Det begynner å haste! Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen viser at 44 prosent av landets kommuner tilbyr GPS til hjemmeboende med demens

 

Det er uttalt politikk i alle partier at flest mulig skal bli boende hjemme så lenge som mulig. Da er det viktig at både den hjemmeboende og pårørende føler mest mulig trygghet.

GPS for demente skal gi frihet og trygghet.  Man skal vite at man både kan be om å bli funnet eller bli funnet.

 

I dag er det 77 000 mennesker som lever med demens i Norge. Dette tallet dobles innen 2040.

 

Senior Norge krever at arbeidet med distribusjon av GPS til hjemmeboende demente følger planen.