Nedleggelse av rehabiliteringsavdelingen i Egersund

Nedleggelse av rehabiliterings­avdelingen i Egersund

Som dere sikkert kjenner til så har Stavanger universitetssjukehus (SUS) ved Helse Stavanger planer om å legge ned rehabiliteringsavdelingen i Egersund for å spare penger til det nye sykehuset. Senior Norge Rogaland har engasjert seg i dette og etter invitasjon fra Egersund kommune deltok vi på et åpent møte der 5. april 2018.

Av nestleder Olaf Høie, Senior Norge Rogaland

Det møtte opp et engasjert publikum på ca. 180 personer bestående av sentrale og lokale politikere og folk flest. På møtet holdt vi et innlegg hvor vi foreslo å starte en underskriftskampanje. Dette blei møtt med jubel og folk strømte til og skreiv under på listene.

Vi fikk så en avtale med ordfører Stangeland om at de skulle legge ut lister flere steder i Egersund. Likeså la vi ut lister i Sandnes på Mossige Mindes seniorsenter. Også her var entusiasmen stor og folk skreiv under til sammen nærmere 200. Det var ikke bare folk fra Sandnes som kom, men også fra nabokommunene og til og med noen fra Stavanger. Mange fortalte der at de selv hadde vært til behandling i Egersund og var veldig fornøyde.

Etter krav fra Helse Stavanger måtte vi dessverre avslutte kampanjen allerede 28. april da styret forlangte at de måtte ha inn listene i god tid før møtet de skal ha 9. mai.

Omtrent 2 200 hadde da skrevet under. Et veldig godt resultat som sikkert hadde blitt enda flere dersom vi kunne holdt på lengre.

Vi kommer til å møte opp på styremøtet i Helse Stavanger 9. mai, men vi får ikke holde innlegg.

Kan nevne at vi også har skrevet et innlegg i Dalane Tidende som kommer ut 7. mai og et innlegg på vår Facebookside.

Vi vil følge opp saken og håper at nedleggelsen ikke blir noe av. Det vil bety mye for trengende spesielt sør i fylket, men også for folk i Stavanger-Sandnes området.

Fjernstyring av denne saken fra Sandnes er ikke så god da en helst må kjenne saken fra lokalt hold. Vi håper derfor at noen medlemmer nå vil engasjere seg slik at vi også kan få en avdeling eller støttekontakt i Egersund som kan følge med på utviklingen framover. Tenk over det å ta kontakt med undertegnede. Vi håper også at denne saken kan gi oss nye medlemmer fra Egersundsområdet.

Nestleder Olaf Høie, Senior Norge Rogaland, tlf. 416 34 611 olafhoie@lyse.net