Årsberetning 2017 – Senior Norge Skedsmo

Avholdte møter 2017

5 styremøter, hvorav ett konstituerende møte +arbeidsmøter(AU)

5 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter)

 1. 15.02.17: Tone Bye fra Pensjonistforbundet: Morgendagens aktivitetssenter..
 2. 03.05.17: Professor emeritus Thomas Bøhmer: Underernæring hos eldre
 3. 08.10.17: Nedre Romerike Brann og Redningsvesen: Brannforebygging i hjemmet
 4. 01.11.17: Gro Rusten Moe, Pensjonistforbundet: Velferdsteknologi kan gi eldre et bedre liv.
 5. 06.12.2017 Julemøte med kaffe og julebakst samt åresalg. Kulturformidler Odd Georg Murud holdt et interessant foredrag om mange norske kvinners bidrag til noen av de mest brukte og elskede julesangene våre. Kvinner måtte skrive under psevdonym. Det gjorde det vanskelig å finne ut hvem som egentlig skrev dem. Allsang med julesanger fulgte kåseriet..

Årsmøte Seniorsaken Skedsmo avholdt 15.3.2017 i Skedsmo Samfunnshus.

Først ble årsmøtet med vanlige årsmøtesaker og valg avholdt.

Deretter informerte Bori om status for Husebyhagen Bofellesskap på Husebyjordet.

Det satses på salgsmøte før jul høsten 2017.

To ledermøter i regi av Seniorsaken sentralt.

20.3. 2017 og 23.10.2017: Representant: Leder.

Siste møte omhandlet navneskiftet.

Landsmøte 22.05.17: 2 delegater og 1 observatør

Presse

Innlegg i Romerike Blad:

 • 28.04. 2017: Formuleringer som tåkelegger
 • 17.07 2017 Mangfoldet i omsorgen
 • 14.11.2017 Kutt utløser andre behov Kommentar til Kommunebudsjettet 2018.
 • 17.11.2017: Det handler om mennesker. Kommentar til Kommunebudsjettet 2018

Assosierte reportasjer:

 • 10.11.2017: Elin Svendsen ”Vil fjerne sykehjemsplasser.” Innlegg basert på intervju med leder i Seniorsaken Skedsmo og leder for Tjenestekontoret.
 • 21.11.2017 Helle Karterud. Nytt oppslag om situasjoner under eldreomsorgen i Skedsmo. Der innrømmer kommunen at tilbudet ikke er bra nok. Seniorsaken medvirket sterkt til at denne saken kom frem.

Skedsmo kommune

Like før påske 2017 fikk vi forespørsel fra Skedsmo kommune om å gi vårt syn på nye vedtekter for eldreomsorgen. Det var et fantastisk tilbud om deltakelse og påvirkning fra vår side. Vi grep sjansen begjærlig, holdt ekstraordinært styremøte og arbeidet i hele påsken med å få frem våre synspunkter. Vi jobbet intenst og resultatet ble store endringer i utkastet vi hadde fått til bearbeidelse.

Men vi har bare fått elektronisk svar på at det er mottatt!

Siden har vi sett at noen av våre uttalelser trolig er innarbeidet i de nye vedtektene.

Skedsmo Eldreråd

Ved at Seniorsaken Skedsmo nå har en vararepresentant i kommunens Eldreråd og et annet av våre styremedlemmer også er representert i Eldrerådet, har vi gode muligheter for å påvirke og å følge opp aktuelle saker fra vårt ståsted.

Lokal SOS – Linjen er åpen for telefon hvis noen trenger hjelp. Er det nødvendig med hjelp fra Senior Norge sentralt, sender vi saken videre. Ingen henvendelser i år.

TV-aksjonen 2017

I år var det Unesco som mottok det innkomne bidraget.

Det skal gå til land med store humanitære lidelser og spisses mot utdanning for barn og ungdom, særlig støtte til jenter.

Vi fikk inn akseptable summer, og arrangementet gitt bra.

Vi har likevel sagt fra oss all videre aktiv deltakelse i dette arrangementet.

Det ligger utenfor vår organisasjons målområder og er i tillegg svært tids- og ressurskrevende arbeid.

Sommertur 2017

Pga manglende interesse ble årets tur ikke gjennomført.

Tilbud 2017: Databistand

Vi har holdt 2×2 dagskurs i bruk av Smarttelefoner, 08.05./ 15.5.2017 og 9.10./ 24.10.2017 i Bestyrerboligen på Huseby Gård

Det er også gitt personlig datahjelp til flere medlemmer

Ansvarlig: Håvard Jernskau

1. Stand

Seniorsaken hadde stand på Husebymarkedet.2. og 3. september 2017. Vi presenterte seniorsaken med brosjyrer og skriv. Vi fikk også god anledning til å informere

Vi hadde mange besøk på vår stand.

Medlemsantall

Desember 2017: 378 medlemskap = 485 medlemmer

Godkjent på styremøtet, Seniorsaken Skedsmo, 17.01.2018, Anna Marie Vereide, styreleder