Aktiviteter 2018 – Senior Norge Skedsmo

Styret i Senior Norge Skedsmo har den glede og informere om medlemsmøter og aktiviteter 2018. NB: Det tas forbehold om endringer.

Møter

Onsdag 31.1. 2018 kl. 1200- 1500

Åpent møte i Grendehuset Karisveien 1, 2013 Skjetten. Lene Gulbrandsen, Digitaliseringsagent, Skedsmo kommune Velferdsteknologi

Onsdag 14.3. 2018 kl. 1200- 1500

Årsmøte i Grendehuset Karisveien 1, 2013 Skjetten. Før årsmøte presenterer Kommunikasjonssjef Christin Engelstad – profilering av Senior Norge. Gratis servering, snitter med kaffe/te.

Onsdag 23.5. 2018 kl. 1200-1500

Åpent møte i Grendehuset Karisveien 1, 2013 Skjetten. Roald Hansen vil snakke om «Kjeller Flyplass» hva nå?

Onsdag 29.9. 2018 kl. 1200-1500

Åpent møte i Grendehuset Karisveien 1, 2013 Skjetten. Agnete Tjærandsen Eldes uten å bli gammel

Onsdag 7/14.11 2018 kl. 1200-1500

Åpent møte i Grendehuset Karisveien 1, 2013 Skjetten. Marit Wattengård, hverdagsrehabilitering

Onsdag 5.12 2018 kl. 1200-1500

Julemøte

Vi håper at disse medlemsaktivitetene frister våre medlemmer til å komme til Grendehuset i Karisveien Skjetten.

Kurs

Det gis tilbud på kurs i bruk av smarttelefon i april/mai og sept/nov 2018.

Medlemstur 2018

I samarbeid med lokallag i Oslo Og Akershus vil det bli tilbudt å bli med Skibladner høsten 2018 – egen båt med jazz og servering.

SETT «KRYSS» I KALENDEREN ALLEREDE NÅ – VELKOMMEN