Senior Norge navnebytte

Vi skal ta en ny posisjon i samfunnet!

Etter 15 år som Seniorsaken heter organisasjonen nå Senior Norge. Bakgrunnen for navneskiftet handler mye om å styrke seniorenes posisjon i samfunnet. Stadig flere og mer aktive eldre ønsker å bidra til et trygt, inkluderende og aldersvennlig samfunn der de får være en verdifull ressurs! Mange går fra å være yrkesaktive til å bli samfunnsaktive.

Opp gjennom årene har mange spurt hva er ”saken” i Seniorsaken? Svaret er at det har vært mange saker. Vi er overbevist om at budskapet vårt vil bli tydeligere nå som navnet sier at det ikke handler om én sak, men om å kjempe for seniorers rolle og rettigheter i samfunnet, en gruppe med bortimot 1 million seniorer!

Vi har medlemmer fra 50 til 100 + år så det er mye å ta tak i. Felles for alle er at de er opptatt av verdighet i alderdommen, forutsigbar og rettferdig økonomi og at seniorer skal være delaktige i styre og stell i samfunnet. Mange opplever dagens ungdomsdyrking som overdreven og naiv.

For å styrke vår posisjon i samfunnet kan vi ikke bare kreve å få makt og innflytelse. Vi må engasjere oss. Senior Norge maner til mobilisering i seniorgruppen.

Senior Norge skal være en organisasjon i vekst. Vi skal ha flere medlemmer, flere lokallag og større innflytelse og gjennomslagskraft!

Vi skal både stå på barrikadene og jobbe i kulissene. Men vi trenger din støtte og ditt engasjement. Bare 30 prosent av Norges seniorer er organisert i en senior- eller pensjonistforening. For å være en gruppe med makt og tyngde til å forbedre og forandre samfunnet må seniorene stå sammen.

Seniorene er ikke en ensartet gruppe. Det er mennesker med mange og varierte ressurser samfunnet trenger. Derfor vil vi løfte seniorer opp og frem.