Utbetalingsmelding fra NAV i posten

Innlegg i VG 26. 11.2016


Tema: Regjeringen har pålagt NAV å la november være siste måned for utsending av utbetalingsmelding om pensjon i posten.