Seniorsaken symbol

Seniorsakens landsmøte 2017 – Valg av tillitsmenn/ kvinner.

Seniorsakens vedtekter fastsetter at man skal tilstrebe at de tillitsvalgte har god spredning på alder, kjønn og geografisk tilhørighet. Dessverre må valgkomiteen konstatere at de nordlige landsdeler er svakt representert og at ingen forslag på kandidater fra de nordlige fylker har kommet inn.  Valgkomiteens leder, Svein Sørlie, vil derfor anmode medlemmene om å foreslå kandidater som har geografisk tilhørighet i våre nordlige fylker.

Forslag kan sendes til: svein.soerlie@gmail.com

Siste frist for å sende inn forslag er mandag 27. mars 2017.