Seniorsaken i programmet «Jacobsen» på P1

I P1 03.01.2017

Bakgrunnen for programmet var en undersøkelse Seniorsaken kommenterte i Dagbladet 27.12.2016: «Vil ikke bli avhengige av andre. – Seks av ti er redde for å bli pleietrengende når de blir eldre. Like mange er redde for å få dårlig behandling i helsevesenet, mens én av fem sier de ikke ønsker å være til bry for sine nærmeste.»

Det første er veldig lett å forstå. Det henger jo oftest sammen med å bli syk og miste kontroll over livet sitt. Å jobbe for at alle eldre får god og verdig behandling, er Seniorsakens viktigste oppgave. Christin fikk gitt et lite stikk til programleder om at media dessverre svartmaler eldreomsorgen altfor ofte. Programløederen var helt enig! Det var også enighet om at eldre ikke skal være så redde for å være litt til bry. Mange kan være mye mer til «bry» – slik at andre kan få bry seg om dem.