Seniorsaken Bærum: Sykehjem bra, men hjemme best?

 

Det er i dag en målsetting for de fleste kommuner at pleie- og omsorgstrengende, gjennom hjelp til selvhjelp, skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Seniorsaken Bærum avholder temamøte/ årsmøte for å belyse hvilke utfordringer denne omleggingen medfører bl.a. for de pårørende – som ofte må fylle gapet mellom det hjemmetjenesten tilbyr av hjelp og det som den eldre har behov for.

Foredragsholder er Anita Vatland, styreleder i Pårørendealliansen. Organisasjonen er pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Hun vil orientere om noen av konsekvensene:

– Hva betyr det for eldre og deres pårørende at man nå satser så sterkt på hjemmebasert pleie- og omsorg?

– Å være pårørende – hva innebærer dette og hvilke rettigheter har man? Hva finnes av støtteordninger og hvor får man hjelp?

– Kan man forberede seg til å bli eldre og pårørende – “føre var” prinsipper og gode råd til deg og dine nærmeste.

Pårørendealliansen har bidratt til Ny veileder for pårørende i helsetjenesten.

 

Møtet arrangeres torsdag 6. april 2017, kl. 1800 på Gjønnes gård, Gml. Ringeriksvei 56, Bekkestua. Alle er velkommen og det er gratis entre.