Samtykkekompetanse – eventuelt bruk av tvang

I P4 21. 11.2016


Vi i Seniorsaken vil løfte begrepet samtykkekompetanse og evt. bruk av tvang opp på et samfunnsansvarlig nivå. «Alle» politikere sier at «alle» vil bo hjemme. Ja, om alternativet er sykehjem, kan vi i stor grad forstå det. Men vi tror eldre bare vil bo hjemme så lenge de mestrer det og føler seg trygge. Derfor er det feil når sykehjemsplasser legges ned før det er lagt til rette for bedre hjemmetjenester. Diskusjonen om hva som er kvalitet i hjemmetjenesten, kan jeg ikke ta nå. Hele helgen ville kunne gå med …

Men når stadig flere skal bo hjemme, må vi ta opp nye problemstillinger. Hva er egentlig samtykkekompetanse. Kan ikke den raskt bli endret etter er viss tid?  Når er det riktig å gå inn med tvang uten at all verdighet forsvinner for den det gjelder? I hvilken grad skal samfunnet respektere at noen velger å «takke» nei til offentlige tjenester selv om det kan føre til en tragisk slutt på livet. Dette er etiske dilemmaer vi må ta stilling til.

Noen, eller mange, sier at nabokjerringa og pårørende må ta større ansvar. Ikke alle har pårørende i nærheten, eller i det hele tatt. Og naboen vil etter hvert få problemer med å følge med. I et stadig mer digitalt samfunn vil avisen forsvinne fra dørmatta, regninger vil bli betalt via auto-giro osv.

Vi må også ta stilling til den store risikoen for at de som bor hjemme, blir isolerte og ensomme.

Vi krever at politikere våger å ta opp disse utfordringene og komme med gode løsninger før «alle» blir skal bo hjemme.