Pårørende skal få bedre støtte

 

Seniorsakens kommentar til nedenstående sak:
Regjeringen fremmer en proposisjon om mer presise regler om støtte til pårørende. Det som imidlertid er tilfellet, er at Regjeringen ikke regner med verken økonomiske eller administrative konsekvenser av lovforslaget. Les proposisjonen og vurder.
Hva er en lov som skal garantere støtte, verdt om det ikke avsettes penger til å følge den?