Omstrukturering av Seniorsaken

Seniorsaken er i en omstruk­turerings­fase som vil påvirke all kommunikasjon eksternt og internt.

15. januar 2018 vil vi presentere vår «nye» organisasjon.