Kutt utløser andre behov

Når offentlige budsjetter legges frem blir det alltid støy. Slik skal det være.

Folket vil høres. Det er dem det gjelder! Men blir folket hørt?

Publisert i Romerike Blad 14.11.2017. Av Anna Marie Vereide, styreleder Seniorsaken Skedsmo Foto: Tom Gustavsen

Vi har fått et nytt begrep i kommunen: dreiningsprosjektet. Jeg er usikker på hva det inneholder, men jeg vet, at dreier man for mye og for hardt, kommer man tilbake der man begynte. Den effekten avspeiler seg allerede i håndteringen av kommunens kort- og langtidsplasser i budsjettet.

At rådmannen setter foten ned for ytterligere kutt i korttidsplasser i henhold til tidligere vedtak, for derved å opprettholde dagens status, må vi være glade over.

Men: Hvis dagens korttidsplasser opprettholdes på bekostning av nedleggelse av 11 langtidsplasser, da er manøveren tullete! På papiret kan det utføres, i virkeligheten biter man seg selv i halen.

11 færre langtidsplasser krever mange flere ansatte i hjemmesykepleien. Terskelen for å få tildelt langtidsplass er svært høy. Sykdomsbildene er ofte sammensatte og krever pleiere på høyt nivå. Da må det tett oppfølging til, døgnet rundt.

Hvordan skal det løses?

Med økende eldre befolkning øker antall mennesker med stort hjelpebehov. Fortsatt hører man noen snakke om eldrebølgen. Den trekker seg ikke tilbake. Aldringsprosessen stopper ikke. Dette er en samfunnstilstand i stadig økende omfang!

For bare ett års tid siden måtte kommunen gjøre om 11 korttidsplasser til langtidsplasser. Nå tenker man å fjerne 11 langtidsplasser!

I så fall må det opprettes ny budsjettpost for pårørendeytelser!

Verken rådmann eller politikere kan fjerne eksisterende sykehjemsplasser før noe solid bedre er satt i stedet!

Dagens ”dreiningsmoment” var gårdagens ”runddans”.

Neste gang gjelder kanskje omsorgen deg og meg.