Hvem skal styre landet vårt?

Rådgiver, Eirik Løkke, i tankesmien Civita, stiller spørsmålet i et ferskt notat.

Når det gjelder aldersfordeling er vel svaret åpenlyst. At gjennomsnittlig alder blant de folkevalgte synker og alderspensjonistene forsvinner er noe ”alle” vet! Det sørger de politiske partiene for allerede i nominasjonsprosessene.

Selv om fordelingen av de under 30 og de over 60 foreløpig er jevnt fordelt, er det ingen ting som tyder på at dette vil fortsette. Den pågående ungdomsdyrkingen i samfunnet vil sørge for det. Politikere over 70 år er allerede på vei ut døra før valget om noen få uker. Seniorsaken mener utviklingen påvirker demokratiet i feil retning.

Selvfølgelig mener ikke Seniorsaken at landet skal styres av en forsamling seniorer alene, og vi ønsker den yngste av alle, Emilie Enger Mehl (23), velkommen inn i varmen på Stortinget.

Det vi er mest bekymret over, som fremkommer i Civitas notat, er at politikere mellom 30 og 44 utgjør 1/3 av representantene. Nå er det vel slik at vi alle står oss selv nærmest. Derfor er det naturlig at Seniorsaken i stor grad jobber mot diskriminering av seniorer, eldreomsorg og rettferdig økonomi for pensjonister.

Det er derfor også fristende å tro at gruppen 30 til 44 i stor grad er opptatt av rettigheter for småbarnsforeldre og skole. Vi er likevel overbevist om at politikere i alle aldersgrupper er engasjert i den overordnede politikken som ivaretar velferdssamfunnet .

I Løkkes forsiktige oppsummering av notatet skriver han blant annet at stortingsrepresentantene vil bli stadig yngre. Dette gjenspeiler ikke aldersutviklingen i befolkningen! Den eldre generasjonen opplever at deres engasjement ikke blir verdsatt i politikken. Heller ikke i særlig grad i samfunnet for øvrig. Det er på sin plass å nevne at seniorer over 60 år, ifølge Statens seniorråd, representerer frivillig arbeid til en verdi av 25 milliarder årlig! Pårørendes innats er ikke medregnet.

Det som tar kaka i rådgiver Løkkes notat er følgende sitat:
«Seniorsaken vil trolig mene at det er negativt at de demografiske endringene i landet i retning av en stadig eldre befolkning ikke gjenspeiles i form av økt representasjon på Stortinget. Det er færre representanter over 60 år enn under 30 år. Men er det et problem eller en fordel? Det er jo de unge som har fremtiden foran seg, og burde ikke det gjenspeiles i beslutningene?»

Løkkes uttalelse om at unge med fremtiden foran seg trumfer eldres livserfaring når beslutninger skal fattes underbygger ungdomsdyrking og diskriminering.

Kjære Løkke husk at det er vanskelig å spå – især om fremtiden! Også for de unge oppvakte.