Helsevesenet igjen! Grov svikt i kvalitetssikringen!

Innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad 05.01.17, Moss Avis 06.01.17 og Halden Arbeiderblad 06.01.17

Det er tankevekkende at vi til tross for at vi har et godt utbygd helsevesen, stadig opplever gjentatte tilfeller av grov svikt og mangler. Det er alt for mange slike tilfeller!

Noen av tilfellene har hatt tragiske utfall :

* artikkel i VG: «Willy (71) utløste trygghetsalarmen 4 ganger – neste morgen var han død»

* tidligere: «Kvinne i 60-årene døde av avmagring i sitt eget hjem»

* tidligere: «Dement dame 83 frøs i hjel»».

I debatten omkring dette har vi ikke sett at noen snakker om kvalitetssikring.

Til å undres over – det er jo det helt sentrale spørsmålet!

Det finnes utvilsomt prosedyrer, beskrivelse av roller og ansvar i de forskjellige etater som skal sikre riktig gjennomføring av pålagte oppgaver. Men dette har ingen som helst verdi dersom det ikke gjennomføres en kontinuerlig kontroll på at prosedyrene følges fra A til Å.

Hvor mange av de feil og mangler som forekommer, kunne ha vært unngått om kvalitetssikringen hadde fungert? Dette burde ansvarlige i helsevesenet tenke nøye igjennom.

Et spørsmål i denne forbindelse er om ikke etater i Helsevesenet som sykehjem og sykehus burde være kvalitetssikret ved sertifisering i henhold til internasjonal anerkjent kvalitetsstandard, som f. eks. ISO standardene.
Er det noen i helsevesenet som tar denne ballen?

SENIORSAKEN ØSTFOLD
Finn Åsmund Johnsbråten