Tommel opp

Full seier om at aldersdiskriminering skal være forbudt

Full seier for Seniorenes fellesorganisasjon og dens medlemsorganisasjoner om at aldersdiskriminering skal være forbudt.

Seniorenes fellesorganisasjon og dens medlemsorganisasjoner har fått full gjennomslag for kravet om at det ikke lengre er lov å diskriminere på grunn av alder. En rekke lover er foreslått endret på grunn av at en felles diskrimineringslov er foreslått vedtatt av Stortinget. Det gjelder bl.a. borettslagsloven og lov om boligsameie.

Aldersgrenser som følger av lov eller forskrift, og fordelaktige priser på grunn av alder, er ikke i strid med forbudet i § 6. Det er altså ikke forbud mot honnørrabatt o.l. På den andre siden blir heller ikke diskrimineringen av eldre når det gjelder å opptre som domsmenn endret nå.

I saker som behandles av Diskrimineringsnemnda, kan en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering, brukes som fullmektig.

I saker for domstolene kan en person utpekt av og med tilknytning til en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering, brukes som prosessfullmektig. Dette gjelder ikke for Høyesterett.

Nå gjenstår bare å vente på Stortingets endelige vedtak.