FN mener eldre kan og vil mer!

Tema for FNs internasjonale eldredag 1. oktober 2017 er «Ta steget inn i fremtiden: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltakelse fra de eldre i samfunnet».

Årets dag handler om at vi kan legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker.  Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan og vil eldre delta mer.  Temaet fokuserer på måter eldre kan delta på i henhold til rettigheter, behov og ønsker.

Årets tema understreker også at det er en sterk sammenheng mellom å ta i bruk de eldres kompetanse og bidrag for å nå 2030-agendaen om Madrids internasjonale handlingsplan om aldring.

Dette er tematikk som går rett inn i et av Seniorsakens hovedfokusområder:  Seniorers bidrag til den økonomiske- og sosiale verdiskapningen i samfunnet – og hvordan denne kan videreutvikles.