Flere «godt voksne» med i politisk styring av samfunnet

Av Odd Himle, leder Seniorsaken Hordaland - 97154500 - oddhim@gmail.com

Gruppen «godt voksne» blir mindre og mindre engasjert i politisk styring både mht lokalsamfunn og storsamfunn. Det er få «godt voksne» som er aktive i lokalpolitikken og det er svært få fra denne samfunnsgruppen som blir engasjert i rikspolitikken. Og dette er den gruppen med mest erfaring og best kompetanse i samfunnet!

Samfunnet har i dag ganske mange, forholdsvis, unge politikere, en del av disse t.o.m. uten yrke, eller noen form for utdannelse. Om dette er noen fordel for samfunnet er høyst tvilsomt, og burde sannelig være et høyaktuelt debatt-tema!

Samfunnet skal fungere for alle samfunnsgrupper, fra de yngste og til livets slutt. Ville det ikke da, være naturlig, og rettferdig, at forskjellige aldersgrupper også var involvert i tilrettelegging og politisk styring av samfunnet?

Det er, sikkert, grunner til at så få «godt voksne» engasjerer seg i politikk og styring. Kan en, ikke uvesentlig grunn, være at eldre, pga. av at de er eldre enn politikere flest, av den grunn føler seg uønsket?  At mange yngre politikere og unge og «kloke forståsegpåere» lett gir eldre følelsen av at «du er for gammel» eller at eldre er «gamle og ubrukelig» kan det ikke sees bort fra.  Det finnes, dessverre, et ganske ferskt og godt eksempel på dette fra et visst politisk parti i Vestfold. En skammelig oppførsel, men avslørende og sier noe om de som stod bak vedtaket!  Men finnes det noe bevis på at yngre politikere – med langt mindre erfaring og mindre kompetanse enn noe eldre  mennesker – gjør en bedre jobb enn eldre politikerkollegaer?  Det kan kanskje være på sin plass og peke på at kunnskap og kompetanse forsvinner ikke med alder, så lenge folk er «friske, raske og oppegående»!

For å få enn rettferdigere politisk styring av samfunnet, burde ikke samfunnet ha klare retningslinjer som pålegger alle politiske parti å sørge for at styrende politikere representerer forskjellige aldersgrupper!

Kanskje samfunnet, i utgangspunktet,  f. eks. kan deles inn i 3 hovedgrupper, til en politisk styringsmodell som denne:

  • Gruppe (1) – personer inntil 30 år (omfatter ca. 2 mill. menneske)
  • Gruppe (2) –  personer 30 – 60 år (omfatter ca. 2.1 mill. menneske),
  • Gruppe (3) –  personer over 60 år (omfatter ca. 1,2 mill. menneske).

Alle politiske partier pålegges å rekruttere tilstrekkelig antall politiske kandidater til hver gruppe (bør stå i forhold til folketallet i hver gruppe?).

Mht. antall kandidater og prioritering av kandidater i hver gruppe kan, f. eks. utgangspunktet   være:

  • Gruppe (2) = prioritet A (største gruppen i samfunnet),
  • Gruppe (3) = prioritet B (gruppen med bredest og størst erfaring, også med erfaring fra aldernivåene til Gruppe (1) og (2).
  • Gruppe (1) = prioritet C, gruppen med tynnest erfaring og kompetanse.

Selv om tiden minker til neste års stortingsvalg, bør det, likevel, være et krav, til alle seriøse politiske parti, at «godt voksne kandidater – 60+» skal være godt representert ved stortingsvalget i 2017. Gruppen «godt voksne – 60+» vil også kunne tilføre den politiske styringen av landet mye kunnskap og kompetanse, noe landet trenger!  (Tall mht. personer fra SSB, 08.12.2016 – avrundet.)

Kortversjonen og målet er: Flere «godt voksne» med i politisk styring av samfunnet, både mht. lokalsamfunn og storsamfunn.

NB: Tenk om alle seniorer-pensjonister kunne ha samlet seg i et parti. Da kunne både mye kunnskap og kompetanse blitt tilført – og brukt – i den politiske styringen av landet!