Stig Klingstedt

Felles front fra pensjonistorganisasjonene

Dagens møte der Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og andre deltok kan være et første skritt mot en felles front mot myndighetene for å få endret pensjonssystemet. Årets trygdeoppgjør er det mest deprimerende vi har opplevd. Det er nå helt nødvendig at vi står sammen om å få til en endring slik at pensjonene justeres noenlunde likt med lønnen. Det var klare tendenser til å få til en felles aksjon der alle pensjonistorganisasjoner går sammen om et omforent fremstøt overfor regjering og storting. Vi vil jobbe videre med dette. Så får vi håpe!

Av Stig Klingstedt, leder Seniorenes fellesorganisasjon og i Seniorsakens Ressursgruppe jus og økonomi