Ensomhet er like farlig som å røyke!

Mer enn en av fem nordmenn føler seg ensomme i dag ifølge Folkehelseinstituttet.

– Risikoen ved å ha svake sosiale relasjoner er sammenlignbar med å røyke 15 sigaretter daglig eller være overvektig. Slik sett må ensomhet kunne betraktes som et folkehelseproblem. Det sier psykolog KirstiMac Donald Jareg.

Å ha et sosialt nettverk er med på å beskytte deg når du opplever negative livshendelser som rammer alle i løpet av livet: det kan være brudd med en man elsker, foreldres død, eller alvorlig sykdom.

Hvis individet er utsatt for ulike påkjenninger eller negative livshendelser, fungerer sosial støtte som en «buffer» mot psykiske helseproblemer, spesielt depresjon.

Nettverket kan være familien eller vennene dine, så det kan være lurt å holde sammen det du har. Det å prøve å bygge opp sitt eget nettverk fra bunnen kan også gjøre deg godt om du ikke har noen. Det holder med bare en god venn!

– Ved å lage seg rutiner der man treffer den samme personen gang etter gang, kan fremmede bli venner. I begynnelsen synes man kanskje ikke noe om de andre på kurset, men treffer man de samme menneskene gjentatte ganger, øker sjansen for at man får lyst til å snakke mer sammen og kanskje ta en kaffe eller øl etterpå, sier Jareg.

Hun understreker også at det er følelsen av å kjenne seg ensom som er skadelig. Å være alene er ikke det samme. Et godt tips kan derfor være å balansere mellom tid alene og sosialt samvær, og bli bevisst på når ensomheten er valgt – og når den ikke er det, gå ut og gjøre noe med den.

VG 29.06.17