Eldres redsel for å bli pleietrengende

Innlegg i Dagbladet 27. 12.2016

Seks av ti er redde for å bli pleietrengende når de blir eldre. Like mange er redde for å få dårlig behandling i helsevesenet, mens én av fem sier de ikke ønsker å være til bry for sine nærmeste.

Seniorsaken kommenterer.