Eldre ønsker ikke å bli avhengige av andre

I NRK P1+ 2. 01.2017


Direktesending i 12 minutter om en undersøkelse vi hadde kommentert i Dagbladet i julen:
«Vil ikke bli avhengige av andre – Seks av ti er redde for å bli pleietrengende når de blir eldre. Like mange er redde for å få dårlig behandling i helsevesenet, mens én av fem sier de ikke ønsker å være til bry for sine nærmeste.