Dobbeltrom på sykehjem – ser vi snart slutten?

Innlegg sendt Haugesunds avis

Den ekstraordinære bruken av dobbeltrom på sykehjemmene er fortsatt i bruk i Haugesund. Den informasjonen som er gått ut, er at dette skal vare til Vardafjell er ferdig renovert. Vi skulle gjerne sett innflytting på Vardafjell og slutten på bruk av dobbeltrom, så snart som mulig over nyttår. Men det som er lovet av administrasjon og politikere, er innflytting i februar 2018.

Seniorsaken Rogaland inviterer nå til et møte på Havnaberg Seniorsenter den 28. mars. Leder av Helse – og omsorgsstyret, Tom Landås, vil delta for å orientere og svare på spørsmål om utviklingen i saken, og hva folk ellers måtte ha på hjertet. Ordføreren har sagt han vil komme, Kanskje også flere politikere vil finne veien til Havnaberg for å møte pårørende og andre som er opptatt av saken.

Det som er viktig nå, er at det ikke blir noen flere utsettelser, og at eldre, skrøpelige og/eller syke i fremtiden skal slippe så uverdige boforhold mot slutten av livet,

Eldre mennesker som bor på sykehjem, har faktisk ingen lovfestede rettigheter i forhold til denne livssituasjonen. Det opplevde flere av dere pårørende da dere klaget til Fylkesmannen tidlig i denne saken. Vi ønsker å gjøre noe med dette, helst sammen med noen dyktige folk på området her fra Haugesund. Loven må endres dersom eldre mennesker skal sikres verdige boforhold mot slutten av livet. Helse-og omsorgsminister Bent Høies kommentarer til saken da han nylig besøkte Haugesund, kunne tyde på at han så det uverdige i slike boforhold mot slutten av livet, og noen må ta fatt i det. Hvorfor ikke vi?

Altså: Havnaberg Seniorsenter tirsdag 28. mars kl 18.00. Seniorsaken Rogaland ønsker velkommen og spanderer ettermiddagskaffen.