Det handler om mennesker

”Å bo hjemme så lenge vi kan,” er et tvetydig begrep.

Mange får et ufrivillig langt opphold i eget hjem, alene med andre til å gjøre alt for seg – ensomme og redde.

Publisert 17. nov. 2017 i Romerikes Blad av Anna Marie Vereide, styreleder Seniorsaken Skedsmo.

Da, alene, ofte med smerter, blir de færreste lette å ha med å gjøre. Pleieren som kjører i natten i all slags vær, for å snu en hjelpeløs person i senga, gi mat, medisin og morgenstell, slipper nok fra seg et sukk iblant. Kanskje blir svaret litt skarpere enn ment. Det er menneskelig og skjer begge parter.

Man blir spesielt sårbar når man er ensom, redd og føler seg som en byrde. Noen blir sinte. Det er ikke lett for noen part.

Morgenstell kan være alt fra 08 til 12. Brukerne kan måtte vente timevis uten fastsatt tid. Påkledningen kan ta en time. Da er man utslitt.

I måneder eller år

Den uvisse ventetiden gir ikke mye rom for verdighet. Enda verre: Den ventende vet ikke hvem som kommer. Stadig nye, fremmede. At en ikke kjenner den som kommer for å utføre den mest intime pleie, smaker av bitter nedverdigelse. Ikke bare en uke, det gjelder måneder, for noen år. Det fører til ytterligere ampert humør. Er det rart?

Dagens bruk av deltidsarbeid er sterkt medvirkende til at antall pleiere mangedobles for den enkelte bruker.

I tillegg til intim pleie, hvem ville like at fremmede ruslet rundt i hjemmet mens en selv var lenket til seng eller stol? Jeg har hørt sterke utsagn om det.

I Skedsmos eldreomsorg jobber bare 3 av 10 i hel stilling!

Derfor får brukerne 7 til 20, i verste fall 40 til 50 ulike hjelpere på en måned.

Det er alt for mange å forholde seg til!

Bare fulle stillinger

Rekrutteringen til omsorgsyrker og pleiere med spesialkompetanse må økes.

For å heve status er størst mulig grad av heltidsstillinger nødvendig!

Bare full stilling gir full pensjonsdekning! Noen har stillingsprosent 80, men pålegges 100, da uten full pensjonsdekning.

Forholdene for de ansatte setter spor i handteringen av brukerne, på godt og vondt!

Hva med rene nattevaktsstillinger i full post? Oversiktlig og greit for planlegging av eget liv.

Hva med flere i full stilling bare på dagtid, da behovet er størst? Det blir forutsigbart og trygt.

Noen, spesielt i omsorgsyrker, ønsker faktisk deltid. Arbeidet er fysisk og psykisk tungt. Tidvis utilfredsstillende ikke å få tid til det man ønsker. Det er stor forskjell på hvor sterk den enkelte er og hvordan familiene hjelper til. Mange har omsorgsarbeid hjemme, med barn, foreldre, sviger- eller besteforeldre. Få andre yrker kan tilby deltidsarbeid i samme grad som omsorgsyrker. Men regelen må være full stilling! Hvem utdanner seg til 40 % jobb?

Eldre er fullverdige individer og skal behandles med respekt og verdighet.

Klarer ikke samfunnet å gi de gamle en verdig siste del av livet, har vi feilet grovt.