Den Norske Turistforening ble hederssenior 2017

DNT mottok Seniorsakens hederspris for 2017 under markeringen av FNs internasjonale eldredag i Oslo Rådhus 1.oktober.

Generalsekretær Nils Øveraas i DNT, Oslos ordfører Marianne Borgen, turleder Sigrid Ballamy , turleder og leder DNT Oslo og Omegns frivillige seniorgruppe, byråd for eldre i Oslo Inga Marte Thorkildsen og generalsekretær i Seniorsaken Knut Chr. Høvik.

Tema for FNs internasjonale eldredag er:

«Ta steget inn i fremtiden: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltakelse fra de eldre i samfunnet».

Oslos ordfører og vertskap, Marianne Borgen, ønsket varmt velkommen til de bortimot 500 gjestene som var invitert til storslått feiring i festsalen i Oslo rådhus.

Gjestene kom fra byens sykehjem og seniorsentre. Det var også et begrenset antall plasser til medlemmer i senior- og pensjonistforeninger.

Ordføreren understreket at arrangementet var en hyllest til eldre over hele landet.

Eldrebyråden i Oslo; Inga Marte Thorkildsen, sa: vi kan legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker i samfunnet.

– Som byråd er jeg spesielt opptatt av at vi utvikler Oslo til en aldersvennlig foregangsby som inkluderer elder i det aktive bybildet.


Underholdningen hadde stor bredde, og kom fra flere deler av landet.

Søstrene i Samin Gold Source

Søstrene i Samin Gold Source  underholdt med internasjonalt kjente Mari Boines sanger.

Representantene for Opera til folket sang så taket løftet seg.

Representantene for Opera til folket sang så taket løftet seg.

Lise Fjellstad

Da Norges skuespiller-diva, Lise Fjeldstad, entret scenen gikk det et sus gjennom salen. Hun berørte alle da hun fremførte dikt om kjærlighet. Som er det viktigste i livet, minnet hun oss på.

Utnevnelse av Seniorsakens hederssenior er en fast post på programmet. Tittelen blir hvert år tildelt en ildsjel som har gjort en spesiell innsats for eldre i Norge. I år er det 14. året hedersprisen deles ut, men det er første gangen den gis til en organisasjon eller forening.

-Utdelingen er basert på det fantastiske arbeidet DNT gjør og de aktiviteter dere tilbyr landets seniorer gjennom blant annet DNT Senior og turglede til tusener…

Vi er dypt imponert over dette arbeidet. Våre to organisasjoner har sammenfallende mål rettet mot den norske seniorbefolkningen, sier generalsekretær i Seniorsaken, Knut Chr. Høvik.

– Seniorsaken vil gjerne takke DNT for deres seniorsatsing som bidrar til livsglede og mestring for så mange.

– Dette er en stor anerkjennelse for det unike arbeidet som gjøres landet rundt av DNTs frivillige, tillitsvalgte og ansatte for å legge til rette for et tilbud for landets seniorer.

Det er en unik styrke i vår organisasjon at vi har så mange flotte formidlere som skaper spesielle opplevelser for sin egen generasjon, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas i forbindelse med overrekkelsen.


Da alle trodde festen nærmet seg slutten, entret den folkekjære svenske stjernen som har vært ”norsk” siden 1968, scenen. Benny Borg er senior med sine 71 år, og hans viseunivers sendte oss alle tilbake til en tid da hans sanger var landeplager.

De fleste i salen gikk fra å være høflig publikum til å stemme i Borgs oppfordring til allsang.

Da Morgan Kane dukket opp ble det festivalsteming i festsalen.

Og så var festen over. For denne gang!

En stor takk til Seniorsakens frivillige verter, som gjorde en strålende innsats så alle følte seg godt mottatt og ivaretatt.


Den Norske Turistforening ble stiftet 21. januar 1868 av konsul Thomas Heftye. Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 290.000 medlemmer.

Medlemmer over 60 er den nest største medlemsgruppen og har medlemsfordeler ingen andre voksne får: alle over 60 har fortrinnsrett til sengeplass på hyttene!

FNs internasjonale eldredag ble opprettet 1. oktober 1990, og blir feiret over hele verden. Årets dag handler om at vi kan legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker, både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan og vil eldre delta mer.