Ville tilstander i Vestfold

Seniorsaken Vestfold hadde på sin FB-side i september et åpent brev til Larvik kommune angående varm mat til beboerne på senteret på lørdager. Vi fikk veldig mye oppmerksomhet rundt dette, og folk engasjerte seg. Saken ble delt flere ganger og diskusjonen gikk høyt. Vi tok tak i politikerne i Larvik og fortalte om forholdet og ba dem om å rette på dette. Vi har blitt lovet at de vil rette dette, og at de eldre skal få varm mat på lørdager også. Så det hjelper å si i fra.

Mens vi hadde denne saken gående, fikk vi også melding om dårlig tilsyn på eldresenteret. En mann hadde ligget død i seks dager, og ingen savnet han. Ny runde med politikerne i Larvik. Denne gangen ble reaksjonen voldsom. Da kom både aviser og TV på banen. Politikerne gikk i media , men det var Seniorsaken Vestfold som hadde varslet. Hovedsaken er at det blir gjort noe med det, og at slike ting blir rettet opp i. Saken slo ut på vår FB-side igjen. Mange delte, og kommentarene var mange. Det er viktig å være å være på banen og følge opp når noe skjer. Oppfordrer dere til å gå inn på vår FB-side Seniorsaken Vestfold. Der kan dere lese om alt som har skjedd i Larvik.