Siste nytt fra Seniorsaken Rogaland

Seniorsaken er nå høringsinstans i Stavanger kommune

En gladnyhet: Seniorsaken Rogaland /Stavanger: Vi har etter forespørsel blitt godkjent som høringsinstans i Stavanger kommune i saker som gjelder kommunens eldreomsorg. I tillegg til dette vil vi selvsagt fortsatt ta tak i saker som vi mener det er viktig å ta tak i på vegne av befolkningen. Og vi vil selvsagt ta tak i saker som dere som leser dette, ser det burde tas tak i.

Demenslandsby eller ??

Vi orienterer også om det åpne møtet på Blidensol sykehjem I Stavanger den 15. juni kl. 18. med tema Demenslandsby –eller ?? Som kjent har Utvalg for Levekår i Stavanger vedtatt (om enn ikke enstemmig) å utrede etablering av en «Demenslandsby» etter modell fra Nederland på en tomt der det i dag er et sykehjem og en rekke omsorgsboliger. Danmark tenker i de samme banene, men har en noe annen tilnærming. Møtet arrangeres i samarbeid med Eldrerådet i Stavanger. Politikere, adminstrasjon og eldreråd, også fra Sandnes, er invitert og deltar i et panel etter foredraget til gjesten fra Odense i Danmark. Vi tror absolutt på en endring i bo-og leveforholdene for medborgere som får og lever med denne vanskelige sykdommen. Spørsmålet er bare hvor og hvordan. Alle interesserte er velkommen.

Temamøte

Demensomsorg – hvordan?

  1. juni  kl 18:00 Blidensol sykehjem, Brattårveien 12, Stavanger

Foredrag  «Byen for livet» Prosjektleder Per Martin Jakobsen fra Odense, Danmark byenforlivet:dk

Innlegg fra politiker og repr. adm. Levekår, Stavanger

Paneldebatt

Ledes av Marthe Kindervaag TV vest, innspill fra salen velkommen

Det blir kaffe med litt å bite i.

Alle er velkommen!

Seniorsaken Rogaland logo

i samarbeid med Eldrerådet i Stavanger

For styret, Elsa Kristiansen