Vi i Seniorsaken er rystet!

En kvinne i Oslo døde av underernæring, og lå død i sitt eget hjem i 16 dager. Nå har kommunen fått 2 millioner i bot.

Denne kvinnen hadde takket nei til hjelp. Hun hadde det som heter samtykkekompetanse. Det betyr at hun ble vurdert som i stand til å ta egne beslutninger. Er det nok for å slutte å forsøke å hjelpe henne? Når kan vi bruke tvang? Vi kan forstå hvorfor noen takker nei til hjelp. Når hjemmetjenesten kan ende opp med å sende 10 hjelpere i løpet av en uke vil nok stadig flere takke nei.

Politikerne vil at stadig flere skal bo hjemme. Vi tror også de fleste vil det. Men vi mener også at dette kan medføre flere tragiske tilfeller som det over. Vi må ha bedre løsninger og tilbud. Dette har Seniorsaken gitt uttrykk for i radio P4 både fredag forrige uke og igår.

At det kan være billigere for kommunen at folk bor hjemme enn på institusjon er en annen diskusjon. Den er i full gang!