Tyveri må med på politiattest for hjemmetjenestene

NRK Østfold 19.02.16

Fredrikstad kommune krever at vinningskriminalitet må med på politiattest for ansatte i hjemmetjenesten. Men Fagforbundet advarer mot falsk trygghet.Til våren skal regjeringen fremme et lovforslag som utvider kravet til politiattest for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. I Helse- og omsorgsdepartementets utkast var det ikke foreslått å ta med vinningskriminalitet, fordi det kan gjøre det vanskelig å tilbakeføre straffedømte til samfunnet.

Organisasjonen Seniorsaken mener at en politiattest også må orientere om tyveri, kortsvindel og andre bedragerier. Kommunikasjonssjef Christin Engelstad i Seniorsaken forteller om medlemmer som kontakter dem om tyverier av smykker og kontanter. Dersom en person for eksempel har stjålet penger, bør vedkommende ikke dra alene hjem til en bruker, mener spesialrådgiver Elin Lorentzen i Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune mener at politiattesten ikke bare må omfatte drap vold og seksualforbrytelser, men også tyveri og annen vinningskriminalitet.